Jeg søger klienter

Psykoterapeut studerende Pia Føgh

Hvordan har du det?


Mærker du tegn på stress?
Føler du dig urolig indeni?
Er det svært for dig at tage beslutninger og træffe valg?
Synes du, dit liv mangler mening og retning?
Er du presset af udfordringer på dit arbejde eller uddannelse?
Har du mange tanker og bruger du for mange kræfter på problemer, som du ikke kan få lukket ned og afsluttet?
Så er nedenstående måske noget for dig.

Klientsamtaler som en del af uddannelse


Jeg er i gang med mit 4. år på uddannelsen som Eksistentiel Psykoterapeut. I forbindelse med uddannelsen skal jeg nu have samtaler med eksterne klienter og ikke som tidligere øve samtaler med mine medstuderende. Alle samtalerne vil blive videooptaget, således at jeg kan få professionel supervision af min underviser, og du hermed også sikres det bedst mulige forløb.
Alle videooptagelserne vil blive slettet efter supervision. Jeg har naturligvis tavshedspligt og følger i øvrigt psykoterapeutforeningens Etiske Retningslinjer.

Hvad er eksistentiel psykoterapi?


Eksistentiel psykoterapi handler om at tage udgangspunkt i eksistensen, det vil sige det at være til. Med andre ord det at leve som menneske, og hvad der følger heraf som f.eks. glæder, sorger og bekymringer.

Det jeg kan tilbyde, er samtaler som handler om, hvor du er i dit liv lige nu og samtaler om ting som bekymrer eller udfordrer dig. Det kan også være samtaler og støtte til svære beslutninger.
Gennem samtalen prøver jeg at hjælpe dig til at finde frem til, hvad der er vigtigt for dig og støtte dig i at tage ansvar for valg og beslutninger. Det kan måske også dreje sig om at forstå og acceptere den situation, du er i lige nu. Formålet er at forbedre din trivsel og skabe øget livsværdi.

Det praktiske


Samtalerne foregår ikke efter en manual og terapien handler ikke om at du skal lære nogle bestemte redskaber.
Samtalerne foregår primært om eftermiddagen i terapilokalerne på Sankt Peders vej 4, st. th. 2900 Hellerup og koster 250 kr. for 60 min. Du kan kontakte mig ved enten at bruge kontakt formularen eller sende en mail på piaf@dadlnet.dk/sms på 40525006

Hvem er jeg


Jeg hedder Pia Føgh og til hverdag arbejder jeg som overlæge på Gentofte Hospital. Jeg har en stor familie og megen livserfaring og jeg er vant til at møde børn, unge, og gamle i øjenhøjde.